Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Läkemedelsverket
Generaldirektör Catarina Andersson Forsman informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 (SoU2)
Justering
Skr. 2018/19:146 och motioner
Föredragande: JLS

4. Förslag till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (SoU2y)
Fortsatt beredning - yttrande till SfU
Prop. 2019/20:1, UO10
Föredragande: KD

5. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: KD, KM

6. Beslut om uppföljningsprojekt
Föredragande: TF

7. Inrikes resa
Föredragande: TF

8. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) till arbetsmarknadsutskottet.
Föredragande: CB

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:1978 yrkande 3 av Arman Teimouri (L) till socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CB

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 november 2019 kl. 10.00

Bilagor