Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-21 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för delaktighet (MFD)
Generaldirektör Malin Ekman Aldén informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Förslag till lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (SoU2y)
Justering - yttrande till SfU
Prop. 2019/20:1, UO10
Föredragande: KD

4. Förslag till utskottsinitiativ om materielbrist inom hälso- och sjukvården
Fortsatt beredning
Föredragande: CB

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 26 november 2019 kl. 11.00

Bilagor