Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. EU-information från Socialdepartementet
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, återrapporterar från EPSCO-möten och informerar om aktuella EU-frågor.

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till rådsslutsatser om minimiinkomster (ekonomiskt bistånd).
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

4. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till rådsslutsatser om äldre och digitalisering, från ett rättighetsperspektiv.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Språksvårigheter i äldreomsorgen
Fortsatt beredning
Utskottsinitiativ
Föredragande: CEP

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: JE

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Onsdag den 16 september 2020 kl. 13.00

Bilagor