Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:22 Onsdag 2020-12-16 kl. 10:00

Onsdag 2020-12-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22
Datum och tid: 2020-12-16 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Information från Coronakommissionen
Presentation av kommissionens betänkande Smittspridning inom vård och omsorg om äldre.

3. Kl. 11.15-11.45 Information från Socialdepartementet
Statssekreteraren Maja Fjaestad informerar om förslaget till pandemilag.

4. Förslag till utskottsinitiativ om en pandemilag
Justering
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: KD

5. Förslag till utskottsinitiativ angående Folkhälsomyndighetens upphandlingar
Fortsatt beredning/ev. beslut
Föredragande: KD

6. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:2953 yrkande 40 av Sofia Nilsson m.fl. (C) från utbildningsutskottet
Föredragande: CB

7. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:3138 yrkande 9 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) från utbildningsutskottet
Föredragande: CB

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 december 2020 kl. 07.30

Bilagor