Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:23 Torsdag 2020-12-17 kl. 07:30

Torsdag 2020-12-17 kl. 07:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23
Datum och tid: 2020-12-17 07:30
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Justering av protokoll

3. Frågor om placerade barn och unga (SoU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

4. Äldrefrågor (SoU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ARW

5. Frågor om psykisk hälsa (SoU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JS

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 12 januari 2021 kl. 11.00

Bilagor