Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:24 Måndag 2021-01-04 kl. 16:00

Måndag 2021-01-04 kl. 16:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24
Datum och tid: 2021-01-04 16:00
Plats: RÖ4-50

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Covid-19-lag (SoU23)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över aviserad proposition om covid-19-lag och ev. motioner
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdagen den 6 januari 2021 kl. 14.00

Bilagor