Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:25 Onsdag 2021-01-06 kl. 14:00

Onsdag 2021-01-06 kl. 14:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25
Datum och tid: 2021-01-06 14:00
Plats: RÖ 4-50

Upprop

1. Medgivande att delta på distans

2. En tillfällig covid-19-lag (SoU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:79, ev. motioner och ev. yttrande från konstitutionsutskottet
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 7 januari 2021 kl.13.00

Bilagor