Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:26 Torsdag 2021-01-07 kl. 13:00

Torsdag 2021-01-07 kl. 13:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26
Datum och tid: 2021-01-07 13:00
Plats: RÖ 4-50

Upprop

1. Medgivande att delta på distans

2. En tillfällig covid-19-lag (SoU23)
Justering
Prop. 2020/21:79, ev. motioner och ev. yttrande från konstitutionsutskottet
Föredragande: KD

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag 12 januari 2021 kl.11.00

Bilagor