Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:27 Tisdag 2021-01-12 kl. 12:00

Tisdag 2021-01-12 kl. 12:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27
Datum och tid: 2021-01-12 12:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Information från Socialdepartementet, IVO, SKR och BO
Socialminister Lena Hallengren och företrädare för IVO, SKR och Barnombudsmannen informerar med anledning av rapporteringen kring HVB-hem.

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag 14 januari 2021 kl.10.00

Bilagor