Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:29 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29
Datum och tid: 2021-01-19 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten
Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet, och generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, informerar om läget när det gäller covid-19-pandemin.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 januari 2021 kl. 10.00.

Bilagor