Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Onsdag 2020-09-30 kl. 10:00

Onsdag 2020-09-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-09-30 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin.

3. Justering av protokoll

4. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för personer över 65 år
Fortsatt beredning
Utskottsinitiativ
Föredragande: ARW

5. Uppföljning av delar av resultatredovisningen i Budgetpropositionen
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 1 oktober 2020 kl. 8.45.

Bilagor