Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-01 kl. 08:45

Torsdag 2020-10-01 kl. 08:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-01 08:45
Plats: RÖ5 Andrakammarsalen

1. Offentlig utfrågning
Offentlig utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga.

Bilagor