Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-20 11:00
Plats: Lektionssal 1 (RV2)

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Maja Fjaestad återrapporterar från informell videokonferens för EU:s hälsoministrar den 2 oktober och informerar om WHO:s reformarbete.

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till utkast till rådsslutsatser om EU:s roll i WHO:s reformarbete.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 22 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor