Socialutskottets sammanträde Onsdag 2006-02-22 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av folkhälsominister Morgan Johansson samt Kicki Mäler, politisk sakkunnig och Bo Pettersson, departements-
sekreterare.

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 7 mars kl. 11.00
Bilagor