Socialutskottets sammanträde Onsdag 2006-04-19 kl. 08:15

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU23.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: MD

5. Preliminär behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB

6. Preliminär behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:144 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: KD

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 25 april kl. 11.00.

Bilagor