Socialutskottets sammanträde Onsdag 2006-05-31 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:43

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:43
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 18 maj.

3. Framställning om uppskov med behandling av ärenden.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU32.

Förslag bifogas.
Föredragande: MD

4. Inkomna EU-dokument. (Bifogas)

5. Inkomna skrivelser

6. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från den 31 maj.

7. Övriga frågor

Bilagor