Socialutskottets sammanträde Onsdag 2009-05-20 kl. 08:40

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38
Datum och tid: 08:40
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 19 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU25.

Utkast till betänkande och NU:s yttrande (obs! ej trycklovat) bifogas.

Föredragande: AR/CEP

4. Inkomna skrivelser.

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 11 juni 2009 kl. 09.00

Bilagor