Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammanträdena den 9 och 16 februari

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU13.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Fortsatt behandling av motionsyrkanden om äldrefrågor.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU21.

Föredragande: RK/MD

5. Fortsatt behandling av motionsyrkanden om handikappfrågor.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU22.

Föredragande: RK/MD

6. Fortsatt behandling av yttrande över proposition 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi – Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU3y.

Förslag bifogas.
Föredragande: MD

7. Inkomna EU-dokument
Lista bifogas

8. Inkomna skrivelser

9. Rapport från ordförandekonferensen, bl.a. om motionshantering

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Förslag: onsdagen den 22 februari kl. 08.00 Obs! tidenBilagor