Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning om Grönboken Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar.

Deltagare se bilaga. Grönboken bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdena den 21 och 22 februari.

4. Fråga om överlämnande av två motionsyrkanden om missbruksvård (2004/05:So507 yrkandena 5 och 7) till sammansatta utskottet JuSoU.

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 9 mars kl. 08.45 Obs! tiden.


Bilagor