Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från socialdepartementet om Fakta PM om Förordning om läkemedel för avancerad terapi.

Deltagarlista, Fakta PM och förslag till förordning bifogas

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 mars

4. Förnyad behandling av bordlagda avsnitt i 2005/06:SoU19 Socialtjänst.

PM bifogas. Motionshäfte har delats tidigare.
Föredragande: KD

5. Preliminär behandling av proposition 73 Nationell samordning av rikssjukvården jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AR

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 28 mars kl. 11.00

Bilagor