Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammansträdet den 30 mars

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU16.

Förslag bifogas.
Föredragande: CB

4. Fortsatt behandling av motioner på socialtjänstområdet från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU19.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

5. Preliminär behandling av några smittskyddsfrågor (motioner).

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas. Proposition 60 har delats tidigare.
Föredragande: CP

6. Beredningsläget beträffande eventuellt yttrande över propositioner inom JuU:s område.

PM bifogas.
Föredragande: MD

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde.
Förslag: onsdagen den 19 april kl. 08.00. OBS! Dag och tid.
Bilagor