Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 april

3. Fortsatt behandling av Några smittskyddsfrågor (motioner).

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU20.

Förslag bifogas.
Föredragande: CP

4. Fortsatt behandling av yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU6y.

Förslag bifogas.
Föredragande: MD

5. Fortsatt behandling av yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU5y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

6. Fortsatt behandling av yttrande till justitieutskottet över proposition 2005/06:144 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU4y.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

7. Preliminär behandling av proposition 2005/2006:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter.

En föredragningspromemoria och propositionen bifogas.
Föredragande: CB

8. Preliminär behandling av skrivelse 2005/06:139 Nationell IT-strategi för vård och omsorg jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen samt motionshäfte bifogas.
Föredragande: AR

9. Preliminär behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

En föredragningspromemoria bifogas.
Föredragande: CB

10. Fråga om överlämnande av motionsyrkanden.

PM bifogas.
Föredragande: AB

11. Rapport från ordförandekonferensen den 19 april.

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Förslag: Torsdagen 27 april kl. 9.30Bilagor