Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialdepartementet inför bl.a. EPSCO-rådet.

Deltagarlista och preliminär dagordning bifogas.
Jämför punkt 5.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 november.

4. Fortsatt preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

En föredragningspromemoria bifogas.
Föredragande: AR, KD

5. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde:
Förslag: tisdagen den 28 november kl. 11:00.Bilagor