Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information om nationella psykiatrisamordningen. Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 21 november.

4. Fortsatt behanding av proposition 2006/07:1 budgetpropositionen, volym 6, anslagen inom utgiftsområde 9, jämte motioner. Preliminär justering av förslag till betänkande 2006/07:SoU1.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB, AR, KD, CP

5. Fråga om mottagande av motion från civilutskottet.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde:
Förslag: Torsdagen den 30 november kl. 09.30.

Bilagor