Socialutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av narkotikasamordnaren Björn Fries.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 april.

4. Fortsatt behandling av av motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2006

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU13.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

5. Preliminär behandling av proposition 2006/07:78 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor jämte motion.

En föredragningspromemoria och motionen bifogas.
Föredragande: KD

6. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner.

Föredragande: MD

7. EU-dokument. En förteckning över EU-dokument som eventuellt föranleder utlåtanden från socialutskottets sida eller behov av saksamråd med regeringen under 2007 bifogas.

Föredragande: AB, KD

8. Uppdaterad arbetsplan. Bifogas.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 26 april kl. 09:30.Bilagor