Socialutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj.

3. Preliminär behandling av proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

En föredragningspromemoria och propositionen bifogas.
Föredragande: CB

4. Diskussion och ev. principbeslut om förenklad motionshantering.

En promemoria bifogas.
Föredragande: AR

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Förslag: Tisdagen den 22 maj kl. 11.00.

Bilagor