Socialutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollen från sammanträdena den 30 oktober samt den 1 november.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:2 Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU6.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

4. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom UO9.

Föredragningspromemoria med lagtextbilagor, översikt av anslagsförslag, Riksrevisionens framställning 2006/07:RRS24 samt motionshäften bifogas.
Föredragande: AB, KD

5. Fortsatt behandling av fråga om eventuella synpunkter och granskningsförslag i anledning av en skrivelse från Riksrevisionen. Skrivelsen bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 15 november kl. 09:30.

Bilagor