Socialutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 5-6 december. Föredragningar av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind. Dagordning jämte dokument inför EPSCO-rådet bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Fortsatt behanding av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen, anslagen inom utgiftsområde 9 jämte motioner samt RRS24 Riksrevisionens styrelses framställning angående statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS. Preliminär justering av förslag till betänkande 2007/08:SoU1. (Slutjustering den 4 december).

Förslag bifogas.
Föredragande: AB, AR, KD, CEP

4. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas utskicket.

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 4 december kl. 11.00.

Bilagor