Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information om Statens Medicinsk-Etiska Råd, SMER.
Deltagarlista bifogas.

2. (ca 11.45) Information från Riksrevisionen om rapporten RiR 2007:23 Statens insatser vid anmälningar av vårdskador.

Rapporten RIR 2007:23 och deltagarlista bifogas.

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Justering av protokoll från sammanträdet den 17 januari.

5. Utkast till arbetsplan för veckorna 4-9 2008. Bifogas.

6. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 29 januari kl. 11.00

Bilagor