Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslisan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 januari.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt LSS jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU8.

Förslag samt PM bifogas.
Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av vitbok om hälsostrategi för EU.

Justering av förslag till utskottets utlåtande 2007/08:SoU10.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

5. Uppdaterad arbetsplan. Förslag bifogas.

6. Inkomna skrivelser

7. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

8. Redovisning från Nya Zeelandsresan.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 19 februari kl. 11.15.

Bilagor