Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-02-19 kl. 11:15

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 11:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 29 februari. Föredragning av statssekreterare Ragnwi Marcelind.

Kansliets PM, återrapport från EPSCO 5-6 dec, dagordning för kommande EPSCO-råd jämte dokument framtagna inför det rådet m.m. bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 februari.

4. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas.

5. Förfrågan om besök från slovakiska hälsoutskottet (prel. förslag; lunchtid 16 eller 23 april).

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 21 februari kl. 09.30.

Bilagor