Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-25 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning på temat Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Program och inbjudan bifogas.

Bilagor