Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-25 kl. 13:15

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 13:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den 13 mars.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU9.

Förslag samt Datainspektionens yttrande den 17 mars bifogas.
Föredragande: AB

4. Uppdaterad arbetsplan. Förlag bifogas.

5. Inkomna skrivelser.

6. Öviga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 1 april kl. 10:00 (Offentlig utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:87 Omreglering av apoteksmarknaden).

Bilagor