Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-01 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning om omregleringen av apoteksmarknaden

(kl. 10:00-13:00).

Program och inbjudan bifogas.Bilagor