Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den 17 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU12.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU15.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

5. Preliminär behandling av proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. jämte motioner.

En PM, propositionen, Redogörelse RRS19 angående statens insatser vid anmälningar av vårdskador, särtryck ur propositionerna 53 och 70 samt motionshäfte bifogas.
Föredragande: CEP

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 24 april kl. 09:30.

Bilagor