Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning kring frågor om de nationella vaccinations-
programmen.
Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 24 april.

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäften (3 st) bifogas.
Föredragande: AR, CEP

5. Prelimiär behandling av proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.

6. Uppdaterad arbetsplan. Bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 8 maj kl. 09:30.

Bilagor