Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 8 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU19.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Fortsatt preliminär behandling av proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik jämte motioner.

Bildpresentationerna från den interna utfrågningen om vaccinationsprogrammen den 6 maj bifogas. Komplettering såvitt gäller SMER under måndagen 12 maj.
Föredragande: AR, CEP

5. Kl. 11.15 Uppvaktning av företrädare för RFSU. Deltagarlista bifogas.

6. Preliminär behandling av proposition 2007/08:138 Katastrofmedicinska insatser i utlandet.

En föredragningspromemoria och propositionen bifogas.
Föredragande: KD

7. Preliminär behandling av fråga om yttrande till FiU över prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget (UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2008.

En föredragningspromemoria samt motionshäfte bifogas.
Föredragande: AR

8. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet angående förslag i proposition 2007/08:100 om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

En PM bifogas.
Föredragande: MD

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 20 maj kl. 11.00

Bilagor