Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 22 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU20.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU21.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

5. EU-information. En PM bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 5 juni kl. 09.30.

Bilagor