Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38 AU:s sesssionssal

Föredragningslista

1. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet.

Följande handlingar bifogas.

- Kansliets PM (dagordning).

- Meddelande från kommissionen om Ett förnyat engagemang för det sociala Europa: Förstärka den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social integration, KOM (2008) 418.

- Sammanfattning av konsekvensanalysen, SEK (2008) 2170/2.

- Faktapromemoria 2007/08:FPM132. Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet och social delaktighet.

- EU:s handlingsplan mot narkotika för 2009-2012, KOM (2008) 567.

- Kansliets PM (Underlag för arbetsplanering).

Dessutom bifogas följande handlingar.

- Utkast till 18-månadersprogram för rådet (utdrag av för SoU relevanta delar).

- Rapport från informellt hälsoministermöte den 8-9 september 2008 i Angers, Frankrike.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokollen från den 17 september.

4. Uppdaterad arbetsplan.

Förslag bifogas.

5. Fråga om deltagande i Öppet hus lördagen den 22 november.

6. Allmänna motionstiden 2008 - utfallet för SoU.

7. Information om renoveringen av SoU:s sessionssal.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.

Förslag : torsdagen den 16 oktober kl.09.30.

Bilagor