Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 30 oktober.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:36 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU4

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Fortsatt behandling av av proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU5

Förslag bifogas.
Föredragande: CEP

5. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas. Även rapporten 2008/09:RFR2 (hearing - hemlöshet)

Föredragande: AB och KD

6. Fråga om mottagande av motionsyrkanden från JuU.

7. Uppdaterad arbetsplan. Förslag bifogas.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 13 november kl. 09.30

Bilagor