Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 13 november.

3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation jämte motioner.

Föredragningspromemoria, proposition och motionshäfte bifogas.

Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner.

Föredragningspromemoria, skrivelse och motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD

5. Information om inkomna EU-dokument.

Kansliets PM bifogas jämte två Fakta-PM.

Föredragande: KD

6. Förenklad motionshantering - påminnelse om policybeslut.

PM och två bilagor bifogas.

Föredragande: MD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 27 november kl. 09.30

Bilagor