Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 27 november.

3. Preliminär behandling av motioner om alkoholpolitik från allmänna motionstiderna 2007 och 2008.

Föredragningspromemoria och motionshäften bifogas.

Föredragande: AB

4. Kl. 11.10 ca. Information från Socialdepartementet av statssekreterare Karin Johansson om bakgrunden m.m. till uppsägningen av samarbetsavtal om adoptioner med Vietnam.

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 4 december kl. 09.30

Bilagor