Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 4 december.

3. Fortsatt behandling av av fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU4y.

Utkast till yttrande bifogas.
Föredragande: AR

4. Inkomna skrivelser.

5. Övriga frågor.

6. Kl. 11.05 Information av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

Deltagarlista bifogas.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 16 december kl. 11.00

Bilagor