Socialutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 9 december.

3. Fortsatt behandling av motioner om alkoholpolitik från allmänna motionstiderna 2007 och 2008.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU12.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AB

4. Preliminär behandling av delar av hälso- och sjukvårdsmotioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008.

Föredragningspromemoria bifogas (obs! motionshäften delades den 10/12 i postfacken).

Föredragande: AR, CEP

5. Preliminär behandling av proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. jämte motioner.

Föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD

6. Fråga om subsidiaritetskontroll.

Kansliets PM med fyra bilagor bifogas.

Föredragande: KD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens protokoll.

10. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 22 januari 2009 kl. 9.30
(Obs! utskottsresa 19-20 januari)

Bilagor