Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-27 kl.

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid:
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning på temat Vårdval i primärvården.

Program, proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården samt motionshäfte bifogas.

Bilagor