Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-27 kl. 13:15

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 13:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av statssekreteraren Karin Johansson, Socialdepartementet, om subsidiaritetskontroll.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 22 januari.

4. Fortsatt behandling av försök med subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organdonation och transplantation, KOM (2008) 818.

Handlingar utsända till sammanträdet den 22 januari.

Föredragande: KD

5. Fråga om ev. förslag till kommande subsidiaritetskontrollförsök.

PM bifogas.

Föredragande: MD

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 29 januari kl. 09.30.

Bilagor