Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 29 januari.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU9.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: CEP

4. Preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiden 2008 om Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: AR

5. Uppdaterad arbetsplan.

Förslag för veckorna 7-11 bifogas.

6. Inkomna EU-dokument.

Kansliets PM (Inkomna EU-dokument) bifogas.

Föredragande: KD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 12 februari 2009 kl. 09.30

Bilagor