Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 12 februari.

3. Fortsatt preliminär behandling av grönbok om den europeiska arbetskraften inom vården.

Handlingar utsända till sammanträdet den 12 februari.

Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor.

Föredragningspromemoria och motionshäften bifogas.

Föredragande: KD

5. Kort lägesrapport betr. arbetet med forskningsöversikten inom socialtjänstens område.

PM bifogas.

Föredragande: AR

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 24 februari 2009 kl. 11.00

Bilagor