Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 16 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden samt motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU21.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR, CEP

4. Preliminär behandling av proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten samt framställning 2008/09:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg jämte motion.

Föredragningspromemoria, proposition samt framställning jämte motion bifogas.

Föredragande: KD

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:158 Strategi för de nationella minoriteterna och eventuella motioner.

PM jämte bilaga samt motionshäfte bifogas.

Föredragande: JJ

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 23 april 2009 kl. 09.30

Bilagor