Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 23 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning och följdmotion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU23.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JJ

4. Fråga om beredningsåtgärder avseende prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel.

5. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 18-24.

Förslag bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 09.30

Bilagor